Zapis na prezentację programu

Przetestuj oprogramowanie do zarządzania i prowadzenia dokumentacji medycznej w swojej placówce zintegrowanego z Twoimi urządzeniami diagnostyki obrazowej.

Formularz