Funkcje

oprogramowania medycznego DocuMeds

Terminarz

Kartoteka pacjenta / dokumentacja medyczna

Prowadzenie wizyty

Integracja z PACS

Rozliczenia personelu

Uprawnienia użytkowników

Raporty pracy