Serwer PACS

Bezpieczna archiwizacja oraz zarządzanie obrazami medycznymi

"Art. 29. 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu..."

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159)

Integracja z urządzeniami w standardzie DICOM 3.0

Schemat działania serwer PACS

Dlaczego warto posiadać
w swojej placówce serwer PACS

Bezpieczeństwo danych

Aparat USG nie służy do przechowywania danych medycznych (badań) w sposób bezpieczny.

Archiwizacja danych

W przypadku wymiany urządzenia, jesteś zobowiązany do zarchiwizowania wcześniej wykonanych badań i posiadania możliwości ich ponownego odczytania.

Ograniczone miejsce dyskowe

Urządzenia diagnostyki obrazowej (np. USG), posiadają wbudowane dyski z ograniczoną ilością przechowywanych badań.

Podstawowy serwer starcza nawet na 15 lat!

Dostęp do archiwizowanych obrazów na serwerze
PACS możliwy jest poprzez:

Przeglądarkę obrazów
DICOM

DocuMeds posiada wbudowaną przeglądarkę DICOM. Dane dostępne również przez zewnętrzne przeglądarki DICOM.

Urządzenia diagnostyki obrazowej

Możliwość ponownego pobrania archiwizowanych obrazów na urządzenie z funkcją DICOM Query/Retrieve

Oprogramowanie
medyczne DocuMeds

Nasze oprogramowanie umożliwia dostęp do archiwizowanych obrazów pacjenta z poziomu jego kartoteki.

Tryby pracy

Integracja
z programem DocuMeds

Archiwizacja obrazów, klipów i raportów w urządzeń medycznych w standardzie Dicom.

Integracja z programem DocuMeds pozwala na automatyczne wysyłanie danych pacjenta do aparatury medycznej w np. USG poprzez DICOM WorkList.

Automatycznie wysyłanie obrazów z urządzeń zintegrowanych z serwerem PACS do kartoteki pacjenta w programie DocuMeds.

Integracja
z innym systemem

Archiwizacja obrazów, klipów i raportów w urządzeń medycznych w standardzie Dicom.

Aplikacja DocuMeds Pacs może przyjmować zlecenia z zewnątrz wykorzystując standard HL7, a następnie przesyłać je do urządzeń jako listy robocze DICOM.

W pracy z USG, nasze rozwiązanie umożliwia ponowne przesłanie danych do aparatu w celu ich obróbki za pomocą oprogramowania urządzenia.

Samodzielna aplikacja

Oprogramowanie DocuMeds PACS posiada możliwość zbudowania listy pacjentów (WorkList) do badania w dany dzień, która wyświetlana jest na podłączonych urządzeniach diagnostyki obrazowej.

Ponad to posiada prostą przeglądarkę DICOM, która pozwala na wyszukanie oraz przeglądanie na komputerze obrazów oraz klipów