Zobacz system

Oprogramowanie do zarządzania i prowadzenia dokumentacji medycznej w placówce medycznej zintegrowane z urządzeniami diagnostyki obrazowej.

Zapisz się na darmową prezentację